News

A group of organisations is appealing to politicians to keep the Netherlands attractive for foreign talent

06 May 2022

For foreign employees in the Netherlands, the Dutch government offers an allowance for extra costs in the form of a tax advantage. In the run-up to the Spring Memorandum, the 30% facility was discussed.

The 30% facility is for employees who come from outside the Netherlands and work in the Netherlands temporarily. Do they meet the conditions for the 30% facility? Then they pay no tax on a maximum of 30% of their wages. For example, the government compensates them for the extra costs they incur to be able to work in the Netherlands. For example, extra travel costs and extra costs for housing and living expenses.

In the run-up to the Spring Memorandum, the 30% facility was discussed, a scheme aimed at attracting international talent with specific expertise that cannot be found on the Dutch labor market. Talent is indispensable for a rock-solid innovation climate and realizing the Dutch earning capacity of tomorrow.

For many knowledge-intensive companies, from innovative growth projects, start-ups and scale-ups to leading players, this arrangement is of great importance to attract and retain this talent. International talent is an important driver of innovation and growth for many companies.

A group of 40 companies and organizations is therefore appealing to politicians to keep the Netherlands attractive for foreign talent. The 30% facility is an essential instrument in this regard. Up to 70% of the signatories’ workforce comes from abroad. These are knowledge-intensive jobs that are very difficult to fill in the Netherlands.

Een groep organisaties roept politici op om Nederland aantrekkelijk te houden voor buitenlands talent

Voor buitenlandse werknemers in Nederland biedt de Nederlandse overheid een tegemoetkoming voor extra kosten in de vorm van belastingvoordeel. In aanloop naar de Voorjaarsnota is de 30%-regeling ter discussie gesteld.

De 30%-regeling is er voor werknemers die van buiten Nederland komen en tijdelijk in Nederland werken. Voldoen ze aan de voorwaarden voor de 30%-regeling? Dan betalen ze over maximaal 30% van hun loon geen belasting. Zo compenseert de overheid hen voor de extra kosten die zij maken om in Nederland te kunnen werken. Bijvoorbeeld extra reiskosten en extra kosten voor huisvesting en levensonderhoud.

In aanloop naar de Voorjaarsnota is de 30%-regeling ter discussie gesteld, een regeling die gericht is op het aantrekken van internationaal talent met een specifieke deskundigheid die niet te vinden is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Talent is onontbeerlijk voor een ijzersterk innovatieklimaat en het realiseren van het Nederlandse verdienvermogen van morgen.

Voor veel kennisintensieve bedrijven, van innovatieve groeiprojecten, start-ups en scale-ups tot toonaangevende spelers, is deze regeling van groot belang om dit talent aan te trekken en aan zich te binden. Internationaal talent is voor veel bedrijven een belangrijke motor van innovatie en groei.

Een groep van 40 bedrijven en organisaties doet dan ook een oproep aan de politiek om Nederland aantrekkelijk te houden voor buitenlands talent. De 30%-regeling is hierin een essentieel instrument. Tot wel 70% van het medewerkersbestand van de ondertekenaars komt uit het buitenland. Dit zijn kennisintensieve banen die in Nederland erg lastig ingevuld kunnen worden.

Lees de volledige oproep van de bedrijven hier >